Najväčšia
investičná príležitosť
v srdci európy


V súčasnosti sa spoločnosť primárne sústreďuje na rozvoj projektu s  názvom PARK CITY Triblavina. Tento projekt sa svojou veľkosťou zaradí medzi najväčšie plánované developerské projekty v stredoeurópskom regióne.

Čítať viac

Priestor pre budúcnosť


Záujmové územie

Bratislava, Triblavina

Slovensko (základné údaje)
Celková plocha: 49.035 km2
Počet obyvateľstva: 5.4 mil.
Hlavné mesto: Bratislava
Člen: Európska Únia, Eurozóna, Schengenský
priestor, OECD, WTO, NATO
Časové pásmo: GMT + 1 hodina

Vzdialenosti:

 • Bratislava – Viedeň65 km
 • Bratislava – Budapešť197 km
 • Bratislava – Praha329 km
 • Bratislava – Krakov413 km
 • Bratislava – Záhreb379 km
 • Bratislava – Ľubľana450 km

Srdce strednej Európy


Uprostred rušného, dynamického diania v centre strednej Európy, v klimaticky príjemnom prostredí s bohatstvom pitnej vody, zelenej prírody a na brehu druhej najväčšej európskej rieky Dunaj, leží hlavné mesto Slovenska, Bratislava. Srdce strednej Európy.

Bratislava je historicky staré, korunovačné, ale dnes moderné veľkomesto s vynikajúcim potenciálom rastu. Je ekonomickým, vedecko-výskumným, priemyselným, spoločenským a politickým centrom krajiny a má kvalitné priame napojenie na centrálne európske dopravné siete – letecké, železničné, lodné aj diaľničné.

Bratislava je vyspelá európska metropola. Mesto mnohých tvárí, príjemných vôní a pestrej kuchyne. Bohatý kultúrny a spoločenský život mesta dopĺňajú skvelé možnosti trávenia voľného času v okolitých oblastiach. Na svoje si prídu milovníci ušľachtilých koní, golfu, vodných športov, či skvostných vín, ale aj priatelia opery, jazzu alebo výtvarného umenia.
Lokalita Triblavina je územie, nachádzajúce sa na severovýchode hlavného mesta Bratislavy, na strategickom diaľničnom ťahu, v mieste bez priemyselnej zástavby, na hranici zastavaných území obcí s možnosťou na veľkej ploche a zelenej lúke začať rozvíjať odvážne, moderné a futuristické projekty.

Miesto kde vyrastie budúcnosť


Lokalita  Triblavina ponúka priestor pre ekologické projekty, výstavbu výskumných a vývojových centier, logistických parkov, strategicky umiestnených služieb a občianskej vybavenosti, univerzitných areálov, kancelárskych priestorov 21. storočia či revolučného bývania určeného ľuďom, ktorým záleží na zmysluplnom využití environmentálneho prostredia s dôrazom na dlhodobo udržateľný rozvoj.

Lokalita  Triblavina je svojou rozlohou a majestátnosťou v rámci Európy unikátnym územím, ktoré je legislatívne aj infraštruktúrne pripravené na jedinečnú investičnú príležitosť. Všetky pozemky sú vysporiadané, scelené a v územných plánoch definované ako rozvojové plochy, nie sú zaťažené žiadnymi ťarchami a ani inými záväzkami. V lokalite môžu investori okamžite začať s realizáciou svojich projektov.

Územím  Triblavina prechádza najdôležitejšia dopravná tepna Slovenska. Najfrekventovanejšia slovenská diaľnica D1 spolu s diaľnicou D4 (vo výstavbe) ponúkajú ideálne napojenie na hlavné mesto a všetky najdôležitejšie tuzemské aj medzinárodné dopravné ťahy.

Vzdialenosti:

 • Triblavina – Cargo železnica6 km
 • Triblavina – Medzinárodné letisko8 km
 • Triblavina – Nákladný prístav13 km
 • Triblavina – Historické centrum15 km
 • Triblavina – Štátna hranica s Rakúskom19 km
 • Triblavina – Štátna hranica s Maďarskom29 km
 • Triblavina – Štátna hranica s Českou republikou69 km

Funkčné využitie


Plocha: 285,49 ha, potenciál rozšírenia až na 500 ha

Katastrálne územia: Chorvátsky Grob (157,88 ha), Bernolákovo (127,61 ha), okres Senec, Bratislavský kraj.

Funkčné využitie pozemkov závisí od vzdialenosti k diaľnici D1:
I) Zmiešané územie občianskej vybavenosti, výrobných a nevýrobnýchslužieb.
II) Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti.

Výmera územia

Kataster Bernolákovo

 • Zóna I.15.80 ha
 • Zóna II.A6.85 ha
 • Zóna II.B6.96 ha
 • Zóna III.PREDANÉ
 • Zóna IV.A2.33 ha
 • Zóna IV.B27.50 ha
 • Zóna IV.C12.57 ha
 • Výmera Bernolákovo127.61 ha

Kataster Chorvátsky Grob

 • Zóna V.19.28 ha
 • Zóna VI.A97.50 ha
 • Zóna VI.B4.72 ha
 • Zóna VII.A29.00 ha
 • Zóna VII.B7.38 ha
 • Výmera Chorvátsky Grob157.88 ha
 • Celková výmera285.49 ha

Všetko, čo potrebujete


Úspech projektu na tak veľkom území, ako je  Triblavina, závisí od kvalitne pripravenej technickej infraštruktúry a sietí.

Myslíme na budúci rozvoj a rátame s potrebami a možnosťami, ktoré územie ponúka.

Inžinierske siete pre územie  Triblavina majú vydané všetky stavebné a vodoprávne povolenia.

Zásobovanie je vyriešené kapacitne dostatočnou miestnou distribučnou sústavou, ktorá je kalkulovaná pre zásobovanie celého územia a všetkých pozemkov na danom území.

Dopravné napojenie územia vo vlastníctve Starland Holding a.s. je pripravené prostredníctvom diaľničnej križovatky D1-Triblavina.

Inžinierske siete


Popis jednotlivých inžinierskych sietí v území :

 • Vodovod:Pripojovací vodovod DN 400, TVL, kapacita 50 l/s
 • Plynovod:STL pripojovací plynovod D315, tlak 0,3 MPa, kapacita RSP 12.000 m3/hod
 • Splašková kanalizácia:Výtlačné potrubie DN 150, kapacita 75 l/s
 • Dažďová kanalizácia:Odvod dažďových vôd prostredníctvom retenčných nádrží (každý subjekt na vlastnom pozemku) do toku Čierna Voda
 • SLP (internet, tel, TV, … ):V území je prívod optických káblov dvoch operátorov SWAN, Telekom
 • VN:Do územia je dovedený privádzač VN, z ktorého je prostredníctvom spínacej stanice rozvedený výkon VN káblami k jednotlivým objektom. Celková maximálna možná kapacita VN napájača je 20 MW

Inžinierske siete

Diaľničná križovatka


Triblavina, mimoúrovňová križovatka na D1

Stavba predstavuje mimoúrovňovú križovatku na diaľnici D1 (km 18,080) v úseku Bratislava – Senec. Súbežnými kolektorovými pásmi a okružnými križovatkami sa napája na diaľnicu cesta I/61, II/502 a okolité obce. Stavba patrí do projektu rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Trnava.

Základné údaje / Procesy

 • Dĺžka úseku:1 630 m (križovatka Triblavina)
 • Lokalizácia:Bratislavsky kraj, okres Senec, Obec Bernolákovo, Chorvátsky Grob
 • Financovanie:Štátny rozpočet
 • Plánovaný začiatok výstavby:2014
 • Plánované ukončenie výstavby:2016

 • Technická štúdia:dodanie štúdie: 09/2009
 • Proces EIA:záverečné stanovisko EIA: 05/201
 • Územné rozhodnutie:právoplatné: 08/2010
 • Stavebné povolenie:právoplatné: 02/2013 (pre I. etapu), 05/2013 (pre II. etapu)
 • Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby:začiatok: 09/2013 ukončenie:

Priestor pre každého


Projekt PARK CITY Triblavina vyrastie na dohľad jednej z najväčších stredoeurópskych obchodných & biznis zón, ktorá tvorí severovýchodnú časť mesta medzi historickým centrom Bratislavy a medzinárodným letiskom M.R. Štefánika (Avion Shopping Park, Galvaniho Business Center, Korzo, Pharos Park, Shopping Palace). V tesnej blízkosti novovznikajúcej zóny v okolitých obciach je už dnes komplexná občianska vybavenosť, služby, obchody, gastronómia i možnosti trávenia voľného času, športovania či oddychu v obľúbenej relaxačnej zóne Zlaté piesky.


Vzdelávanie (Škola/škôlka)
Fitnes & relax (Futbal/Tenis/Golf/Motorsport)
Zdravotníctvo (Zdrav.centrá/lekárne)
Gastronómia (Reštaurácie/Fastfoody/Kaviarne)
Ubytovanie (Hotel/Motel/Hostel)
Shopping park (Avion Shopping Park, Pharos Park, Korzo, Shopping Palace)
Biznis centrá (Galvaniho Business Center, Tuhovská)
Doprava (Žel.stanica/autob.zast.)
Maloobchod (Food/Non Food)

Existujúca Plánovaná

Územný plán


CHORVÁTSKY GROB

 

Prípustné funkčné využitie (pre regulované územie č. U48):

Zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch krajinnej izolačnej zelene

Prípustné funkčné využitie (pre regulované územie č. U49):

Zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovya rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch krajinnej izolačnej zelene

Prípustné funkčné využitie (pre regulované územie č. U52):

Zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a plôch krajinnej izolačnej zelene

Územný plán


BERNOLÁKOVO

 

1-2/2014

Zmiešané územie občianskej vybavenosti, výrobných a nevýrobných služieb, max. koeficient zastavanosti 0,6, max. podlažnosť objektov 22,5m

1,3,4,9-3/2009

Zmiešané územie občianskej vybavenosti, výrobných a nevýrobných služieb, max. koeficient zastavanosti 0,4, max. podlažnosť objektov 22,5m

7,8-3/2009

Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, max. koeficient zastavanosti 0,4, max. podlažnosť objektov 10m

Mesto budúcnosti


Najväčší stredoeurópsky projekt

 

Málokedy je k dispozícii na rozvoj a investície tak veľké územie,
ktoré je pripravené, ucelené, s vynikajúcou infraštruktúrou a výnimočnou polohou.

Práve dnes nastal čas myslieť na odvážne a výnimočné rozvojové projekty, ktoré dokážu obohatiť stredoeurópsky priestor o príťažlivé Mesto Budúcnosti. Nová zóna sa môže zamerať na to najdôležitejšie: ľudský tvorivý potenciál.

Naším cieľom je stáť pri zrode zóny, v ktorej sa presadia inovácie a netradičné riešenia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a ekologickým prístupom k bývaniu a životu.

Byť na štarte je vzrušujúce.

Byť na štarte
je vzrušujúce


Vďaka mimoriadnej infraštruktúre, vynikajúcej dispozícii, množstvu zelených plôch a najlepšej dostupnosti tu možno nájsť priestor pre futuristické riešenie nového urbanizmu, ekologické rezidenčné bývanie, vedecko-výskumné projekty, kvalitné školstvo, logistiku, sofistikovaný priemysel informačných technológií či veľké kultúrne a spoločenské projekty.

Čítať viac

Stavaní na úspech


V súčasnosti sa primárne sústreďujeme na koncepciu rozvoja jedného z najväčších projektov v stredoeurópskom regióne s názvom  Triblavina, ktorý má ambíciu stať sa referenčným projektom v mnohých oblastiach z hľadiska architektúry, ekológie, vedy a výskumu, informatiky, či novej koncepcie urbanizmu pre bývanie.

Čítať viac

Predstavenie spoločnosti


Spoločnosť: Starland Holding a.s.
Sídlo: Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava

Vznik: 16. január 1996 (zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 1007/B)

Aktivity:

 • investičná činnosť a development
 • akvizícia pozemkov
 • príprava územia
 • príprava a realizácia projektov
 • správa nehnuteľností
 • financovanie developerskej i operatívnej fázy projektov

 

Ciele:

 • Rozvoj a postupné zhodnocovanie aktív vo vlastníctve spoločnosti – 285 ha pozemkov lokality PARK CITY Triblavina v hlavnom rozvojovom koridore Bratislavy a celého Slovenska.
 • Budovanie silnej developerskej spoločnosti so zameraním na slovenský trh s významným podielom na poli komerčných a obytných nehnuteľností v Bratislavskom kraji. 

 

Naše zásady:

 • trvalo udržateľný rozvoj
 • efektívnosť
 • kvalitné životné prostredie
 • vyvážená a nekonfliktná doprava
 • zodpovednosť k spoločnosti, klientom, investorom i širšiemu okoliu
 • kreativita, inovácie a inšpirácia

 

Zákonné info


Dlhopisy
Finančné správy a účtovné závierky

Čítať viac

Kontaktné údaje


 • názov a adresa:Starland Holding a.s.
  Hurbanovo nám. 6
  811 03 Bratislava
 • fakturačné údaje: IČO: 35 683 015
  DIČ: 2020860820
  IČ DPH: SK2020860820
 • email: office@starland.sk

kontaktný formulár