Najväčšia
investičná príležitosť
v srdci európy


Park_City_logo

O spoločnosti


V súčasnosti sa primárne sústreďujeme na koncepciu rozvoja jedného z najväčších projektov v stredoeurópskom regióne s názvom  Triblavina, ktorý má ambíciu stať sa referenčným projektom v mnohých oblastiach z hľadiska architektúry, ekológie, vedy a výskumu, informatiky, či novej koncepcie urbanizmu pre bývanie.

 

Aktivity:

– investičná činnosť a development
– akvizícia pozemkov
– príprava územia
– príprava a realizácia projektov

Predstavenie spoločnosti


Spoločnosť: Starland Holding a.s.
Sídlo: Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava

Vznik: 16. január 1996 (zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 1007/B)

Aktivity:

 • investičná činnosť a development
 • akvizícia pozemkov
 • príprava územia
 • príprava a realizácia projektov
 • správa nehnuteľností
 • financovanie developerskej i operatívnej fázy projektov

 

Ciele:

 • Rozvoj a postupné zhodnocovanie aktív vo vlastníctve spoločnosti – 285 ha pozemkov lokality PARK CITY Triblavina v hlavnom rozvojovom koridore Bratislavy a celého Slovenska.
 • Budovanie silnej developerskej spoločnosti so zameraním na slovenský trh s významným podielom na poli komerčných a obytných nehnuteľností v Bratislavskom kraji. 

 

Naše zásady:

 • trvalo udržateľný rozvoj
 • efektívnosť
 • kvalitné životné prostredie
 • vyvážená a nekonfliktná doprava
 • zodpovednosť k spoločnosti, klientom, investorom i širšiemu okoliu
 • kreativita, inovácie a inšpirácia

 

Zákonné info


Emisné podmienky

 

Kontaktné údaje

 • name and address:Starland Holding a.s.
  Vajnorská 100/B Tower II 831 04 Bratislava
 • billing information: IČO: 35 683 015
  DIČ: 2020860820
  IČ DPH: SK2020860820
 • email: office@starland.sk

 

 

kontaktný formulár